فرم ثبت نام و درخواست اولین فضای درسی در سامانه دروس
 1. -این فرم صرفا برای ثبت نام اولیه و ارائه اولین درخواست اختصاص فضای درسی در سامانه الکترونیکی دروس است.
  -در تکمیل کیله فیلدها دقت نموده و از صحت اطلاعات ارسالی  اطمینان حاصل فرمائید.

  -امکان ارائه درخواست برای چند درس بطور همزمان از طریق همین فرم وجود دارد.
  -درصورتی که قبلا از سامانه دروس استفاده نموده اید از فرم دوم استفاده نمائید.
  -پس از ثبت درخواست، فضای درسی برای درس یا دروس موردنظر شما در سامانه دروس ایجاد خواهد شد.

  -درصورتی که تمایل دارید همزمان با ایجاد فضای درسی دانشجویان هم به درس شما اضافه شوند، قبل از ورود اطلاعات ابتدا فایل نمونه لیست اسامی دانشجویان را دانلود و تکمیل فرمائید.(کلیک کنید)-درج نام، نام خانوادگی و شماره دانشجوئی در فایل کافی است.

 2. وضعیت عضویت در سامانه
  ورودی نامعتبر
 3. رتبه علمی
  ورودی نامعتبر
  رتبه علمی خود را مشخص فرمائید.
 4. نام
  نام کامل خود را به فارسی وارد نمائید.
 5. نام خانوادگی
  نام خانوادگی کامل خود را به فارسی وارد نمائید.
 6. کد ملی
  کد ملی خود را وارد نمائید.
 7. ایمیل (دانشگاه modares@)
  ورودی نامعتبر
  ایمیل خود مربوط به دانشگاه را وارد نمائید.
 8. تلفن ثابت (یا داخلی)
  ورودی نامعتبر
  تلفن ثابت خود با کد شهر یا شماره داخلی خود در دانشگاه را ثبت نمائید.
 9. تلفن همراه
  ورودی نامعتبر
  شماره تلفن همراه خود را ثبت نمائید.
 10. دانشکده
  ورودی نامعتبر
  دانشکده محل فعالیت خود را مشخص فرمائید.در انتخاب نام صحیح دانشکده دقت فرمائید.
 11. گروه
  نام گروه خود در دانشکده را بطور صحیح و کامل وارد نمائید.
 12. تعداد دروس درخواستی
  ورودی نامعتبر
  لطفا تعداد دروسی که در ذیل درخواست می نمائید را مشخص فرمائید.
 13. نام فارسی درس یا دروس درخواستی
  ورودی نامعتبر
 14. لیست دانشجویان
  ورودی نامعتبر
  اطلاعات دانشجویان درس یا دروس مورد درخواست خود را در قالب فایل نمونه (فایل اکسل فوق) تهیه و در این بخش اضافه نمائید.