فرم درخواست فضای درسی دوم به بعد و یا فعالسازی دروس موجود
 1. -در صورتیکه قبلا اطلاعات فردی خود را ثبت و اولین فضای درسی را اخذ نموده اید، اید از این فرم برای ارائه درخواست دوم به بعد و یا فعالسازی دروس موجود استفاده نمائید.

  -از طریق همین فرم قادر به ارسال لیست اسامی دانشجویان برای هر یک از دروس خود خواهید بود.
  -امکان ارائه درخواست برای چند درس بطور همزمان از طریق همین فرم وجود دارد.
  -پس از ثبت درخواست، فضای درسی برای درس یا دروس موردنظر شما در سامانه دروس ایجاد خواهد شد.

  -قبل از ورود اطلاعات ابتدا فایل نمونه لیست اسامی دانشجویان را دانلود و تکمیل فرمائید.(کلیک کنید)- درج نام، نام خانوادگی و شماره دانشجوئی در فایل کافی است.

 2. نوع درخواست

  ورودی نامعتبر
  تعیین نوع درخواست (ایجاد فضای درسی دوم به بعد یا فعالسازی دروس موجود)
 3. دانشکده
  ورودی نامعتبر
  دانشکده محل فعالیت خود را مشخص فرمائید.در انتخاب نام صحیح دانشکده دقت فرمائید.
 4. گروه
  نام گروه خود در دانشکده را بطور صحیح و کامل وارد نمائید.
 5. تعداد دروس درخواستی
  ورودی نامعتبر
  لطفا تعداد دروسی که در ذیل درخواست می نمائید را مشخص فرمائید.
 6. نام فارسی درس یا دروس درخواستی
  ورودی نامعتبر
  لطفا نام درس را دقیقا مشابه آنچه در سیستم گلستان وجود دارد ثبت بفرمائید.
 7. لیست دانشجویان
  ورودی نامعتبر
  اطلاعات دانشجویان درس یا دروس مورد درخواست خود را در قالب فایل نمونه (فایل اکسل فوق) تهیه و در این بخش اضافه نمائید.