نمایش # 
عنوان نمایش از %s کلیک ها
اعلام زمان آغاز رسمی ترم سوم تحصیلی دوره یادگیری الکترونیکی آموزش بهداشت 04 بهمن 1395 1347
اعلام جزئیات برنامه دومین کلاس های حضوري ترم 2 دوره یادگیری الکترونیکی تکدرس آموزش بهداشت+آزمون پایان ترم2 14 آذر 1395 1368
اولین نوبت کلاسهای حضوری ترم دوم دوره تکدرس یادگیری الکترونیکی آموزش بهداشت در نیمسال اول 96-95 برگزار شد 03 آذر 1395 1459
اعلام جزئیات برنامه اولین کلاس های حضوري ترم 2 دوره یادگیری الکترونیکی تکدرس آموزش بهداشت 17 آبان 1395 1631
فرم های درخواست فضای درسی 12 آبان 1395 4647
اولین جلسه کلاسهای حضوری ترم 2 دوره یادگیری الکترونیکی آموزش بهداشت 11 آبان 1395 833
جلسه آنلاین معارفه ترم 2 دوره یادگیری الکترونیکی آموزش بهداشت برگزار شد 18 مهر 1395 749
جلسه آنلاین معارفه ترم 2 دوره یادگیری الکترونیکی آموزش بهداشت 14 مهر 1395 715
آغاز ترم جدید تحصیلی دوره یادگیری الکترونیکی آموزش بهداشت 12 مهر 1395 691
انتخاب شهر محل آزمون های پایان دوره 28 تیر 1395 1002