جلسه آنلاین معارفه ترم 2 دوره یادگیری الکترونیکی آموزش بهداشت برگزار شد

img moarefe online t2 2 thumbجلسه آنلاین معارفه ترم 2 دوره یادگیری الکترونیکی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت روز شنبه مورخ 17/7/95 ساعت 9:30 لغایت 10:45 با حضور اساتید و آموزشیاران محترم ترم دوم برگزار گردید.
جناب آقای دکتر حیدرنیا ضمن خوشامدگویی و اعلام رسمی آغاز ترم دوم، درخصوص اقدامات انجام شده جهت بهینه سازی های صورت گرفته در سامانه های سخت افزاری و نرم افزاری نکاتی را اعلام فرمودند.
ارتقاء بسترهای سخت افزاری و نرم افزاری جهت ارائه خدمات هرچه شایسته تر به کاربران از جمله برنامه هائی اعلام گردید که در فاصله بین دو ترم صورت پذیرفت.
همچنین جناب آقای دکتر غفرانی پور، مدیر محترم گروه آموزش بهداشت دانشگاه نیز درخصوص ترم گذشته و برنامه های ترم پیش رو نکاتی را مطرح فرمودند.
سرکار خانم دکتر طوافیان و دکتر شکروی نیز ضمن خیرمقدم مطالبی را در زمینه دروس ترم حاضر عنوان نمودند.
آموزشیاران همکار در این ترم نیز مواردی را درخصوص ارائه دروس این ترم خدمت دانشجویان عرض نمودند.
همچنین درخصوص نکات فنی نیز چند مورد از سوی جناب اقای مهندس رسولی به استحضار دانشجویان رسید.
علاوه بر برخی سوالات که بصورت متنی توسط دانشجویان گرامی عنوان شد، تعدادی از دانشجویان نیز که دسترسی به میکروفن برای ایشان فراهم بود ضمن تشکر از زحمات همه ی دست اندرکاران مطالبی را عنوان فرمودند که پاسخ هائی توسط حاضرین در جلسه ارائه گردید.
لازم به ذکر است این جلسه ضبط گردید که از طریق لینک مربوطه در "فضای درسی مشترک" گروه آموزش بهداشت در دسترس دانشجویان عزیز قرار دارد.
تصاویری از این جلسه در ذیل موجود است.

جلسه معارفه...
جلسه معارفه آنلاین ترم2 بهداشت-مهر95 جلسه معارفه آنلاین ترم2 بهداشت-مهر95
جلسه معارفه...
جلسه معارفه آنلاین ترم2 بهداشت-مهر95 جلسه معارفه آنلاین ترم2 بهداشت-مهر95
جلسه معارفه...
جلسه معارفه آنلاین ترم2 بهداشت-مهر95 جلسه معارفه آنلاین ترم2 بهداشت-مهر95
جلسه معارفه...
جلسه معارفه آنلاین ترم2 بهداشت-مهر95 جلسه معارفه آنلاین ترم2 بهداشت-مهر95
جلسه معارفه...
جلسه معارفه آنلاین ترم2 بهداشت-مهر95 جلسه معارفه آنلاین ترم2 بهداشت-مهر95
جلسه معارفه...
جلسه معارفه آنلاین ترم2 بهداشت-مهر95 جلسه معارفه آنلاین ترم2 بهداشت-مهر95
جلسه معارفه...
جلسه معارفه آنلاین ترم2 بهداشت-مهر95 جلسه معارفه آنلاین ترم2 بهداشت-مهر95
جلسه معارفه...
جلسه معارفه آنلاین ترم2 بهداشت-مهر95 جلسه معارفه آنلاین ترم2 بهداشت-مهر95
جلسه معارفه...
جلسه معارفه آنلاین ترم2 بهداشت-مهر95 جلسه معارفه آنلاین ترم2 بهداشت-مهر95
جلسه معارفه...
جلسه معارفه آنلاین ترم2 بهداشت-مهر95 جلسه معارفه آنلاین ترم2 بهداشت-مهر95
جلسه معارفه...
جلسه معارفه آنلاین ترم2 بهداشت-مهر95 جلسه معارفه آنلاین ترم2 بهداشت-مهر95
جلسه معارفه...
جلسه معارفه آنلاین ترم2 بهداشت-مهر95 جلسه معارفه آنلاین ترم2 بهداشت-مهر95
جلسه معارفه...
جلسه معارفه آنلاین ترم2 بهداشت-مهر95 جلسه معارفه آنلاین ترم2 بهداشت-مهر95
جلسه معارفه...
جلسه معارفه آنلاین ترم2 بهداشت-مهر95 جلسه معارفه آنلاین ترم2 بهداشت-مهر95
جلسه معارفه...
جلسه معارفه آنلاین ترم2 بهداشت-مهر95 جلسه معارفه آنلاین ترم2 بهداشت-مهر95
جلسه معارفه...
جلسه معارفه آنلاین ترم2 بهداشت-مهر95 جلسه معارفه آنلاین ترم2 بهداشت-مهر95
جلسه معارفه...
جلسه معارفه آنلاین ترم2 بهداشت-مهر95 جلسه معارفه آنلاین ترم2 بهداشت-مهر95
جلسه معارفه...
جلسه معارفه آنلاین ترم2 بهداشت-مهر95 جلسه معارفه آنلاین ترم2 بهداشت-مهر95

e-max.it: your social media marketing partner