تمدید مهلت ثبت نام دوره یادگیری الکترونیکی آموزش بهداشت

مهلت ثبت نام در دوره آموزشی تکدرس دروس آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت تا تاریخ 95/02/17 تمدید شد.

دفتر آموزشهای آزاد معاونت آموزشی دانشگاه تربیت مدرس با همکاری مرکز پژوهشی خدمات بهداشتی و سلامت اجتماعی دانشگاه برگزار می نماید:

دوره آموزشی تکدرس دروس آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت بصورت یادگیری الکترونیکی (آموزش مجازی)” ویژه کلیه کارشناسان حوزه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت کشور

 

جزئیات ثبت نام

 

e-max.it: your social media marketing partner