برگزاری کارگاه آموزشی و جلسه معارفه دوره آموزش بهداشت

جلسه معارفه دوره تکدرس آموزش بهداشت و ارتقای سلامت روز چهارشنبه مورخ 95/02/29 برگزار خواهد شد.

img moarefe 950229


محل برگزاری کارگاه آموزشی و جلسه معارفه: دانشگاه تربیت مدرس- سالن شهید مطهری

ساعت برگزاری: 8 صبح لغایت 12


در این جلسه سامانه ها و راهنماهای مرتبط با دوره آموزشی معرفی و ارایه خواهد شد.


مدارک مورد نیاز در روز حضور در کارگاه و جلسه معارفه:

کپی شناسنامه و کارت ملی

کپی آخرین مدرک تحصیلی

یک قطعه عکس

دفتر آموزشهای آزاد دانشگاه تربیت مدرس

e-max.it: your social media marketing partner