دفتر آموزشهای آزاد دانشگاه تربیت مدرس

تهران، تقاطع بزرگراه چمران و جلال آل احمد، دانشگاه تربیت مدرس، ساختمان معاونت آموزش، طبقه اول
82883221 021
82884131 021

شنبه تا چهار شنبه : 8:00 - 15:00