دوره های آموزشی برگزار شده توسط دفتر آموزش های آزاد

دوره های برگزار شده در سال 97

ردیف

عنوان دوره

طول دوره(به ساعت)

تاریخ برگزاری

1

زبان روسي دوره دوم (مقدماتي 1ترم 2)

20 جلسه

97/01/14

2

زبان فرانسه دوره 4 (مقدماتي1)

15 جلسه

97/01/26

3

زبان روسي مقدماتي 1ترم 1(دوره سوم)

20 جلسه

97/03/01

دوره های برگزار شده در سال 96

رديف

عنوان دوره

طول دوره(به ساعت)

تاريخ برگزاري

1

چهارمين دوره آموزش آيلتس و تافل

113 ساعت آموزشی

96/02/17

2

برگزاري زبان فرانسه (دوره مقدماتي1)

 30 ساعت آموزشی

96/04/11

3

دوره كوتاه مدت آموزشي داوري

18 ساعت آموزشي

96/06/01 

4

دوره آموزش زبان فرانسه(دوره دوم و سوم )

72 ساعت آموزشي

96/07/23

5

دوره آموزش زبان فرانسه –مقدماتي 2

30 ساعت آموزشی

96/07/23

6

آموزش Java SE 

30 ساعت آموزشی 

96/06/14

7

آموزش مقدماتي لينوكس 

10 ساعت آموزشی 

96/06/15

8

آموزش مجازي سازي كاربردي

15 ساعت آموزشی 

96/06/13

9

آموزش phyton

12 ساعت آموزشی

96/06/16

10

لاتك پيشرفته

4 ساعت آموزشی

96/09/30

11

لاتك مقدماتي

4 ساعت آموزشی

96/09/27

12

دوره آموزش زبان روسي(مقدماتي

44 ساعت آموزشي

96/09/05

13

آموزش نرم افزار متلب

24 ساعت  موزشي

96/04/14

14

برگزاري دوره Navis work manage

30ساعت  آموزشي

96/08/29

15

دوره مهندسي و عمليات حفاري جهت دار با استفاده از نرم افزار لندمارك

32 ساعت  آموزشي

96/11/21

دوره های برگزار شده در سال 95

رديف

عنوان دوره

طول دوره(به ساعت)

تاريخ برگزاري

1

آموزش زبان انگلیسی GRE

20ساعت

25/03/95لغایت15/04/95

2

آموزش آيلتس و تافل تقليل گرا

113ساعت-75جلسه

09/10/95

3

آمادگي زبان انگليسي

15 جلسه

90 دقيقه

 

4

كارگاه آموزشي طراحي آزمايش

30 ساعت

20/08/95لغايت02/10/95

5

سومين دوره آموزش آيلتس و تافل

113 ساعت

16/11/95

دوره های برگزار شده در سال 94

رديف

عنوان دوره

طول دوره

(به ساعت)

تاريخ برگزاري

1

کارگاه آموزشی گرس هاپر

63

10/02/1394

28/03/1394

2

دوره جامع بیوتکنولوژی(اصول بيوتكنولوژي از ژن تا پروتئين)

30

06/04/1394

11/04/1394

3

كارگاه جوش لوله هاي پلاستيك

10

31/06/1394

4

آموزش پيشرفته زبان انگليسي آزمون IELTS

20

25/06/1394

25/07/1394

5

مدلسازي احتراق غير پيش آميخته به كمك نرم افزارfluent

8

روز پنجشنبه 14 /10/94

6

Codon code Alignerآشنايي با نرم افزار

4

06/11/1394

7

آموزش انتزاعي اصول طراحي الگوريتم هاي فرامكاشفه اي(فراابتكاري)

5ساعت

پنجشنبه

3/10/94

دوره های برگزار شده در سال 93

رديف

عنوان دوره

طول دوره

(به ساعت)

تاريخ برگزاري

1

پردازش هوشمند سیگنال در مهندسی

18  ساعت

31/2/93 تا 1/3/93

2

اصول و الگوریتم برنامه های فیلوژنی و نحوه اجرای انها

9  ساعت

11/3/93

3

روشهای طراحی occlusion training: تمرین قدرت با محدودیت گردش خون(BFR)

9  ساعت

22/3/1393

4

نانو محاسبات

 16  ساعت

مهر ماه 93

5

Endnote x7در مديريت منابع

4  ساعت

5/9/93

6

حل مسائل ديناميك سيالات و انتقال حرارت با استفاده از Open FOAM

16  ساعت

9/10/93و 10/10/93

دوره های برگزار شده در سال 92

رديف

عنوان دوره

طول دوره

(به ساعت)

تاريخ برگزاري

1

داده کاوی

8 ساعت

 

1/3/92

2

کامفار( نرم افزار اقتصادی)

16 ساعت

 

2/2/92و

09/02/92

3

بیو انفورماتیک-مدلسازی پروتئین ها

8ساعت

12/10/92

4

REAL TIME-PCR

16 ساعت

10/11/92 و 11/11/92

5

بیوانفورماتیک –molecular docking

8

12/10/92

6

کشت و بافت سلولی

8ساعت

19/10/92

7

پروتئومیک

20 ساعت

1/12/92و 2/12/92

8

شبیه سازی پروتئینها - لیگاند

16 ساعت

1/12/92 تا 2/12/92

9

سنتز پپتید

16ساعت

17/11/92و 18/11/92

10

جوش لوله های پلاستیک

12 ساعت

27/9/92

11

روشهای طراحی تمرین اینتروال شدید(HIT)

8 ساعت

23/12/92

12

پروتئومیکس و سنتز پپتید

8ساعت

9/2/92

دوره های برگزار شده در سال 91
 

رديف

عنوان دوره

طول دوره

(به ساعت)

تاريخ برگزاري

1

مدیریت همکارانه

20 ساعت

13/10/91 لغایت 16/12/91

2

روش تهیه و تدوین طرح کسب و کار(BP)

8 ساعت

 

30/08/91

3

آشنایی با پایگاه های علمی- اطلاعاتی مرتبط با رشته زبان و ادبیات عربی، تاریخ و علوم اسلامی(1)

2 ساعت

29/09/91

3

تولید قارچهای خوراکی و داروئی و گیاهان دارویی

150 ساعت

 

13/10/91 لغایت 08/03/92

4

Gene mapping ژنتیک پزشکی

16 ساعت

31/01/91 لغایت 01/02/91

5

روش استفاده از منابع و مراجع ادبی

8ساعت

 

اردیبهشت ماه 91

6

فراوری ارزیابی حسی فرآورده های غذایی دریایی

10 ساعت

02/03/91

7

کاربرد ایمنوهیستو شیمی در مطالعات تنظیم یونی ماهیان

19 ساعت

17و18/03/91

8

طراحی و تحلیل آزمایشها در منابع طبیعی

18 ساعت

17و18/04/91

9

عاملین توسعه خوشه های صنعتی (CDA)

48 ساعت

25/06/91 لغایت 30/06/91