اطلاعیه انتخاب واحد نیمسال دوم 99-98 و لیست دروس ارائه شده

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند،انتخاب واحد نیمسال دوم 99-98 بر اساس تقویم آموزشی دانشگاه از 16 لغایت 18 دی ماه می باشد. دانشجویان می بایست در زمان تعیین شده انتخاب واحد خود را انجام دهند، در غیر اینصورت انتخاب واحد در خارج از این بازه زمانی امکان پذیر نخواهد بود.

 

لیست دروس ارائه شده رشته مهندسی برق- کنترل - ورودی 97 و 98

لیست دروس ارائه شده رشته بیوانفورماتیک - ورودی 98

لیست دروس ارائه شده رشته مدیریت فناوری اطلاعات-هوشمندی کسب و کار و کسب و کار الکترونیکی -  ورودی 98