فرم درخواست فضای درسی در سامانه دروس (درخواستهای دوم به بعد)+اعلام کد دروس برای فضاهای موجود(ثبت نام دانشجویان)
 1. -در صورتیکه قبلا اطلاعات فردی خود را ثبت نموده اید از این فرم برای ارائه درخواست جهت اختصاص فضای درسی در سامانه الکترونیکی دروس استفاده نمائید.

  -امکان ارائه درخواست برای چند درس بطور همزمان از طریق همین فرم وجود دارد.
  -پس از ثبت درخواست، فضای درسی برای درس یا دروس موردنظر شما در سامانه دروس ایجاد و به شما اطلاع رسانی خواهد شد.

 2. دانشکده
  ورودی نامعتبر
  دانشکده محل فعالیت خود را مشخص فرمائید.
 3. گروه
  نام گروه خود در دانشکده را مشخص فرمائید.
 4. نام فارسی درس یا دروس درخواستی
  ورودی نامعتبر
 5. نام لاتین درس یا دروس درخواستی
  ورودی نامعتبر
 6. کد درس یا دروس در گلستان
  ورودی نامعتبر