بالا

برنامه کلاسهای حضوري

برنامه کلاسهای حضوري دوره یادگیری الکترونیکی بهداشت (ترم3-نوبت1)
اسامی دانشجویان کلاس حضوری مورخ پنج شنبه 22/4/96 (گروه 2 زیرگروه a)
اسامی دانشجویان کلاس حضوری مورخ جمعه 23/4/96 (گروه 1 زیرگروه a)
اسامی دانشجویان کلاس حضوری مورخ پنج شنبه 29/4/96 (گروه 1 زیرگروه b)
اسامی دانشجویان کلاس حضوری مورخ جمعه 30/4/96 (گروه 2 زیرگروه b)
برنامه کارگاه های حضوری تیرماه 96 دوره یادگیری الکترونیکی بهداشت (ترم3)