بالا

راهنماها

راهنمای کاربری پرتال و LMS
راهنمای نصب فلش پلیر
راهنمای سریع استفاده از کلاس آنلاین (ویژه فراگیران)
نکات کاربردی در یک صفحه
راهنمای شرکت در جلسات از راه دور اداره یادگیری الکترونیکی دانشگاه تربیت مدرس (کلاس مجازی، وبینار، وب کنفرانس)