فرم درخواست وبینار/وب کنفرانس
 1. -این فرم صرفا برای ثبت درخواست جهت وبینار یا وب کنفرانس در سامانه الکترونیکی دروس است.
  -در تکمیل کیله فیلدها دقت نموده و از صحت اطلاعات ارسالی  اطمینان حاصل فرمائید.
  -پس از ثبت نهائی، درخواست شما بررسی و با شما تماس گرفته خواهد شد.

 2. نوع درخواست
  ورودی نامعتبر
  نوع درخواست خود را مشخص فرمائید.
 3. نام درخواست دهنده
  نام کامل خود را به فارسی وارد نمائید.
 4. نام خانوادگی درخواست دهنده
  نام خانوادگی کامل خود را به فارسی وارد نمائید.
 5. ایمیل (دانشگاه modares@)
  ورودی نامعتبر
  ایمیل خود مربوط به دانشگاه را وارد نمائید.
 6. تلفن ثابت (یا داخلی)
  ورودی نامعتبر
  تلفن ثابت خود با کد شهر یا شماره داخلی خود در دانشگاه را ثبت نمائید.
 7. تلفن همراه
  ورودی نامعتبر
  شماره تلفن همراه خود را ثبت نمائید.
 8. واحد درخواست دهنده (دانشکده/گروه/معاونت و ...)
  نام واحد درخواست دهنده را مشخص فرمائید.(دانشکده/گروه/معاونت و ...)
 9. آیا قبلا درخواستی برای وبینار یا وب کنفرانس داشته اید؟

  ورودی نامعتبر
 10. نوع برنامه
  ورودی نامعتبر
  نوع برنامه ای که فصد ارائه آن بصورت وبینار یا وب کنفرانس را دارید مشخص فرمائید.
 11. عنوان برنامه
  (مثال : کارگاه آشنائی به یادگیری ترکیبی)
 12. محل برگزاری برنامه
 13. پوستر یا بنر برنامه
  ورودی نامعتبر
  درصورتی که برنامه دارای پوستر یا بنر معرفی است ارسال فرمائید. تصویر پرسنلی با فرمت jpg و حادکثر حجم 5 مگابایت ارسال فرمائید.
 14. تعداد تقریبی ارائه دهندگان آنلاین(به نفر)
  تعداد تقریبی ارائه دهندگان آنلاین را مشخص فرمائید.
 15. نحوه حضور مخاطبین در برنامه آنلاین
  ورودی نامعتبر
  محل حضور مخاطبین شرکت کننده در برنامه آنلاین را مشخص فرمائید.
 16. تعداد تقریبی مخاطبین آنلاین(به نفر)
  تعداد تقریبی مخاطبین آنلاین را مشخص فرمائید.
 17. فایل یا فایلهائی برای ارائه وجود دارد؟

  ورودی نامعتبر
  مشخص فرمائید آیا در طول برنامه فایل یا فایلهائی ارائه خواهد شد یا خیر؟